Case: Vantaan Energia

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Se tuottaa ja myy sähköä ja kaukolämpöä sekä tarjoaa maakaasua teollisuuden tarpeisiin. Yhtiö vastaa myös kaukolämpöverkostojen rakentamisesta ja ylläpitämisestä Vantaalla.

Vantaan Energian ja Bitmillin tiivis yhteistyö palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon osalta on jatkunut vuodesta 1989. Tänä aikana moni asia on muuttunut, palkanlaskennalle asetetut vaatimukset niiden mukana.

Vantaan Energiassa lasketaan kolmen yhtiön tunti- ja kuukausipalkat, yhteensä n. 350 henkilölle kuukausittain.

"Vaikka palkanlaskennalle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi, pärjäämme entisellä henkilöstön määrällä. Entisten lippujen ja lappujen sijasta palkanlaskenta saa tiedot sähköisessä muodossa.", toteaa työsuhdepäällikkö Hannu Ruotsalainen.

Varsinaisen palkanlaskennan lisäksi Vantaan Energian käyttämä järjestelmä sisältää mm. matkalaskujen käsittelyn sekä koulutus-, palkkakehitys-, poissaolo- yms. tietojen hallinnan. Exact tekee mm. sairaus- ja tapaturmavakuutusten päivärahahakemukset ja seuraa päivärahasaamisia.

Hyväksytyt työaika- ja poissaolotiedot saadaan Fleximistä ja Exactin vuorotyöilmoituksista. Exact laskee ylityöt ja lisät sekä täydentää kustannuslaskennan tiedot automaattisesti. Palkanlaskijoiden tehtäväksi jää näiden osalta lähinnä tietojen tarkastus.

Henkilöstökuluennuste tuottaa palkkabudjetin ja eripituisia ennusteita palkkakustannusten muutoksista ja henkilöstön määrästä budjetointia varten.

Eri sidosryhmille, kustannuslaskentaan, viranomaisille, työnantajaliitolle, pankeille jne. tiedot siirtyvät tietysti sähköisessä muodossa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Exact-ohjelmiston toimintavarmuuteen ja monipuolisuuteen. Raportointitarpeemme on laaja ja vaativa, Exact on vastannut siihen hyvin. Bitmillin antama käytön tuki on asiantuntevaa ja ripeää", kiittelee Hannu Ruotsalainen.