Exact Käyttöomaisuuskirjanpito

Exact Käyttöomaisuuskirjanpidolla hoidat investointien seurannan ja laskennan nimikekohtaisesti. Exact Käyttöomaisuuskirjanpito säästää aikaasi. Se:

 • laskee poistot ja poistoerot
 • laskee korot ja indeksikorjaukset
 • laskee arvonkorotukset ja –alennukset
 • laskee hyllypoistot
 • tekee tilinpäätöstulosteet
 • tekee kirjanpidon tapahtumat
 • hoitaa myyntien käsittelyn

Esineistöön voi kuulua myös poistolaskentaan kuulumattomia käyttöomaisuushyödykkeitä, esimerkiksi

 • vuokra- tai leasinglaitteita, jotka haluat mukaan kalustoluetteloihin
 • tontti tai taide-esineitä, jotka tulevat mukaan myös tase-erittelyyn.

Esineiden tallennus on joustavaa, nopeaa ja helppoa. Voit selata tietoja tallennuksen yhteydessä ja valita ohjaustiedot kätevästi ruudulle avautuvista ikkunoista. Näin vältät apulistojen käytön tallennuksen aikana. Esine voi olla

 • yksittäinen kalustohankinta
 • valmistunut projekti yhtenä esineenä
 • vanha kalusto yhtenä kirjauksena
 • aktivoitava arvonmuutos

Vähäisiä kalustotilin kirjauksia ei tarvitse viedä omina esineinään, voit kohdistaa ne olemassa oleville esineille.

Exact Kirjanpidon ja Exact Ostoreskontran käyttäjät voivat perustaa esineet tositteen käsittelyn yhteydessä.

Voit liittää esineeseen vapaamuotoista tekstiä. Voit myydä esineen kokonaan tai osissa.

Tarvittaessa esineitä voidaan siirtää konsernin yhtiöiden kesken.

Poistot, korot ja indeksikorjaukset lasket yhdellä kerralla esinekohtaisesti poistosuunnitelman mukaan. Kullekin esineelle voit laskea neljät erilaiset poistot, poistoerot, korot ja indeksikorjaukset. Poistolaskentaa ohjataan esineen tietoihin kuuluvalla käyttöomaisuusryhmällä, johon sisältyy mm. poistotapa.

Voit tehdä laskennan erikseen osalle esineitä. Voit toistaa laskennan tarvittaessa.

Lasketuista poistoista teet kirjanpitotapahtumat halutessasi ja siirrät ne kirjanpitoon. Exact Kirjanpitoon siirrät viennit konekielisinä, muihin kirjanpitoihin voidaan toteuttaa liittymiä. Ohjaustietojen avulla tapahtumat tiivistetään ja ohjataan oikeille kirjanpidon tileille.

Esineelle voidaan haluttaessa laskea indeksikorjaus, jota voidaan käyttää esimerkiksi inflaation huomioimiseen kustannuslaskennassa.

Käyttöomaisuuteen sitoutuneelle pääomalle voidaan laskea korkoa. Lasketut poistot ja korot raportoidaan pääomakustannuksina.

Hyllypoistot ovat verotukseen liittyviä negatiivisia poistoeroja. Järjestelmä laskee hyllypoistot tileittäin tai tiliryhmittäin ja tekee hyllypoistolistan. Voit seurata hyllypoistojen muutoksia verovuosittain.

Exact Käyttöomaisuuskirjanpidon raportointi on ajantasainen, selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus. Perusraportit saat valintoihin puuttumatta, tarvittaessa voit valita esitettävän aineiston laajuuden, esitysjärjestyksen ja summauksen. Raportteja voit tuottaa myös taannehtivasti.

 • Esinelista toimii kalustoluettelona, jolla raportoit myös kalustoon kuulumattomat esineryhmät. Voit käyttää esinelistaa inventointiin.
 • Tase-erittely luetteloi käyttöomaisuuden muutokset esinetasolla tileittäin. Listalta näet, miten jäännösarvot ovat muuttuneet tilikauden aikana. Voit liittää sen suoraan tilinpäätökseen.
 • Taseen liitetiedot on tasekirjaan tarkoitettu tiivis yhteenveto pysyvistä vastaavista tileittäin tai tiliryhmittäin. Se sisältää vertailun edelliseen tilikauteen.
 • Tarkastuslista on tehty helpottamaan hankintojen ja myyntien täsmäytystä pääkirjaa vastaan.
 • Vientimuistio syntyy vientien siirron yhteydessä. Tuloste toimii kirjanpitotositteena poistojen ja poistoerojen osalta.
 • Poistoerolistalla raportoit verotuspoiston ja suunnitelman mukaisen poiston välistä eroa. Valitse ensimmäiseksi poistotavaksi verotuspoisto (Evl-poisto) ja toiseksi suunnitelman mukainen poisto (Sumu-poisto). Raportilla on myös merkintä mahdollisesta alipoistosta tai ylipoistosta.
 • Pääomakustannuslista palvelee kustannuslaskentaa.
 • Verolomakkeen 62 saat suoraan järjestelmästä. Puuttuvia tietoja voit täydentää käsin.
 • Vientiselauksella selaat ja raportoit kirjanpidon ja kustannuslaskennan tapahtumia tili-, kustannuspaikka- yms. tarkkuudella monipuolisesti. Vientiselaus on korvaamaton väline tietojen etsimiseen

Lataa Exact Käyttöomaisuuskirjanpidon esite (PDF 1,2MB)