Palkanlaskenta

Luotettava Exact Palkanlaskenta -ohjelmisto

Exact Palkanlaskenta on kaikille toimialoille soveltuva palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon ohjelmisto. Sillä lasket kuukausi- ja tuntipalkat lisineen sekä palkkiot ja työkorvaukset, palkansaajana voi olla myös yhtiö. Ohjelmisto soveltuu hyvin myös tilitoimistoille.

Palkanlaskenta perustuu palkkatapahtumien käyttöön. Palkkatapahtumien lajit toimitamme valmiina yhtiösi tarpeiden mukaan. Pystyt itse muokkaamaan ja täydentämään niitä myöhemmin.

Exact Palkanlaskenta mahdollistaa seuraavat toimenpiteet

 • lasket palkat
 • lasket ennakonpidätyksen ja muut vähennykset
 • tuotat palkkalaskelmat palkansaajille, myös iPostina (eKirje)
 • tuotat tulosteet palkkakirjanpitoon
 • lasket keskituntiansiot ja lomapäiväpalkat
 • seuraat poissaoloja ja pitämättömiä lomia
 • raportoit monipuolisesti palkkatietoja
 • tuotat tulosteet viranomaisia varten, myös TYVI-aineistona

Exact Palkanlaskenta mahdollistaa myös joustavan palkkojen maksatuksen. Palkanmaksukaudet voivat olla eri pituisia ja niitä voi olla samanaikaisesti avoinna useita, esimerkiksi erikseen kuukausi- ja tuntipalkkaisille. Kesken kaiken voit maksaa lopputilin. Viimeisimmän laskennan voi perua ja korjausten jälkeen uusia.

Palkansaajan henkilötietoihin annat henkilö- ja palkka- ym. tietoja:

 • Nimi-, osoite- ja työsuhdetiedot, kustannuslaskennan tiedot
 • Kiinteät palkanosat, luontoisedut sekä kiinteät lisät ja vähennykset
 • Ay-maksun pidätystiedot
 • Ennakonpidätystiedot
 • Lomaoikeus-tiedot ja sääntöihin sovitut poikkeukset

Kiinteät palkanosat saat palkkatapahtumiksi napin painalluksella, muuttuvat palkanosat tallennat käsin tai tuot räätälöitävän liittymän kautta. Jo tallennusvaiheessa näet palkan kokonaissummat ja palkasta tehtävät vähennykset kuten ennakonpidätyksen, ay-jäsenmaksun sekä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun.

Laskennasta saat

 • koepalkkalaskelmat ennakkotarkastusta varten
 • palkkalaskelmat yhteenvetoineen
 • palkkalistan
 • maksuaineiston pankkia varten
 • valmiiksi lasketut henkilösivukulut
 • muistion kirjanpitoon
 • tiedot kausiveroilmoitukselle
 • tiedot palkkasuoritusten yhdistelmään

Uudet keskituntiansiot lasket haluamaltasi ajanjaksolta maksettujen palkkojen ja kertyneiden tuntien avulla. Palkkojen tallennuksen yhteydessä tai erikseen talletat erilaisia poissaolotietoja, joita käytät raportoinnissa, lomalaskennassa sekä lomapalkkavelan laskennassa.

Exact Palkanlaskenta -ohjelmiston avulla suoritettava palkanlaskenta mahdollistaa myös lomaoikeuspäivien ja pidettyjen lomapäivien seurannan. Kuukausipalkoissa lomapalkka voidaan näyttää työntekijälle palkkalaskelmalla tai maksaa normaalia kuukausipalkkaa myös loman ajalta. Tuntipalkoissa lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden kertymistä lasketun keskituntiansion tai päiväpalkan sekä kertoimien avulla. Työehtosopimuksissa voi olla myös muunlaisia laskentakaavoja.

Takautuva palkankorotus –ominaisuudella lasket takautuvan korotuksen haluamaltasi ajanjaksolta kaikille palkansaajille tai yhdelle henkilölle.

Viranomaisia varten ovat tulosteet:

 • palkkatodistus
 • palkkatilasto
 • ay-jäsenmaksutilitys
 • TyEL-kuukausitilitys
 • TyEL-työsuhdeilmoitukset ja vuosi-ilmoitus
 • tapaturmavakuutuksen vuosi-ilmoitus
 • verottajan vuosi-ilmoitus (TYVI)

Haluttaessa tunti- ja kuukausipalkkaiset voidaan käsitellä täysin erillään toisistaan, vuosi-ilmoitusten tekoa varten tiedot on mahdollista yhdistää.

Exact Palkanlaskenta ohjelmiston raportointi perustuu tallennettuihin ja laskettuihin palkkatapahtumiin. Saat näistä raportteja tapahtumatasolla tai summattuna esim. henkilön, palkkalajin, tilin, kustannuspaikan jne. mukaan haluamaltasi aikaväliltä.

Palkansaajien perustiedoista saat valmiita tulosteita tai voit itse tuottaa niitä tarpeen mukaan. Voit tehdä esimerkiksi osoite- ja merkkipäivälistoja tai luettelon voimassa olevista kuukausipalkoista. Valitse itse listattavat käsitteet, tulostusjärjestys ja mukaan otettavat henkilöt. Voit tarvittaessa tallettaa kyselyn tulevaa käyttöä varten.

Kelan ja tapaturmavakuutusyhtiön päivärahahakemukset saat valmiiksi esitäytettynä. Täydennä tiedot ja tulosta hakemus lomakkeineen ”valkoiselle paperille”. Seuraa tehtyjä hakemuksia ja saapuneita korvauksia.

Voit tehdä verokorttitietojen suorasiirron pyynnön verottajalle ja tuoda saadut ennakonpidätystiedot ohjelmistoon. Näin toimimalla palkanlaskenta helpottuu entisestään.

Työnantajasuoritukset ja muut palkanlaskennasta tehtävät tilitykset, kuten ay-jäsenmaksut ja edelleen tilitettävät vuokrat voit tehdä pankin maksuaineistoksi (SEPA).

Matkalaskuohjelmalla teet matkasuunnitelmia ja matkalaskuja. Ohjelma laskee ja hinnoittelee päivärahat sekä kerää kulukorvaukset ja mahdollisen matkaennakon. Hyväksynnän jälkeen tiedot ovat siirrettävissä palkanlaskentaan.

Palkkakehitykseen keräät raportointia varten henkilöittäin tiedot palkanmuutoksista, ajankohdasta ja muutoksen syystä.

Nimikirjaan talletat tietoja henkilöiden koulutuksesta ja aiemmista työsuhteista.

Kurssitiedoissa talletat tietoja pidetyistä sisäisistä ja ulkoisista kursseista ja niihin osallistuneista henkilöistä.

Työsuhdeasunnot-tiedoissa ylläpidät työsuhdeasuntojen perustietoja ja asukashistoriaa.

Palkkajakaumassa esitetään henkilöittäin eurot maksetuista palkkatapahtumista ryhmiteltynä peruspalkkaan, erilaisiin lisiin ja korvauksiin. Mukaan otetaan kaikki työajan palkat, sosiaalipalkat sekä verottomat kilometrikorvaukset ja päivärahat.

Tuntijakaumassa esitetään henkilöittäin työajan tunnit ryhmiteltynä työhön, lomiin ja muihin erilaisiin poissaoloihin käytettyyn aikaan.

Exact Työaikatapahtumien käsittely muuntaa ja jalostaa kulunvalvonnan kirjaukset työaikatapahtumiksi. Näistä tehdään palkkajaksoittain palkkatapahtumat maksatusta varten.

Tutustu ja tilaa Exact Palkanlaskenta yrityksesi avuksi

Tutustu Exact Palkanlaskenta ja henkilöstöhallintaan. Lataa oheinen esite ja kysy lisää myynnistämme.

Lataa Exact Palkanlaskennan esite (PDF 1,8MB)

Katso lisää: Taloushallinto, Varastonvalvonta, Hyllypoisto ja Konsernilaskenta